Pokretne skele

Pokretnu skelu odlikuje izuzetno lako i brzo montiranje, lagani elementi, čvrsta je, stabilna i mobilna. Najveću primenu ima u zanatskim radovima, za oslikavanje ikona u hramovima i crkvama, prilikom zamene i/ili montaze rasvete u sportskim halama i drugim objektima, jednom rečju imaju primenu za rad na svim visokim i teško dostupnim mestima.

Pokretna skela je namenjena za ravne površine. Brzo se montira i laka je za transport. Koristi se za radove na visinama od 4-6 metara. Nosivost je 250 do 400 kg po platformi (250 kg po m2). Za blago neravne terene moguća je nivelacija do 30cm pomoću štelujućih stopa. Postoji mogućnost montaže točkova koji su opremljeni kočnicama radi stabilnosti

Pokretna skela AM-10 Lesko (1)
Pokretna skela AM-10 Lesko (1)

Pokretna skela AM-10 Lesko (2)
Pokretna skela AM-10 Lesko (2)

Pokretna skela AM-10 Lesko (3)
Pokretna skela AM-10 Lesko (3)

Pokretna skela AM-10 Lesko (4)
Pokretna skela AM-10 Lesko (4)

Pokretna skela AM-10 Lesko (6)
Pokretna skela AM-10 Lesko (6)

Pokretna skela AM-10 (1)
Pokretna skela AM-10 (1)

Pokretna skela AM-10 (2)
Pokretna skela AM-10 (2)

Pokretna skela AM-10 (3)
Pokretna skela AM-10 (3)

Pokretna skela AM-10 (4)
Pokretna skela AM-10 (4)

Pokretna skela Condor (1)
Pokretna skela Condor (1)

Pokretna skela Condor (2)
Pokretna skela Condor (2)

Pokretna skela Condor (3)
Pokretna skela Condor (3)

Pokretna skela Condor (4)
Pokretna skela Condor (4)

Pokretna skela Condor 2m x 1.2m x 13m (1)
Pokretna skela Condor 2m x 1.2m x 13m (1)

Pokretna skela Condor 2m x 1.2m x 13m (2)
Pokretna skela Condor 2m x 1.2m x 13m (2)

Pokretna skela Condor 2m x 1.2m x 13m (3)
Pokretna skela Condor 2m x 1.2m x 13m (3)

Pokretna skela Condor 2m x 1.2m x 13m (4)
Pokretna skela Condor 2m x 1.2m x 13m (4)

Pokretna skela AM-14 m
Pokretna skela AM-14 m

pokretne-skele-01
pokretne-skele-01

pokretne-skele-02
pokretne-skele-02

pokretne-skele-03
pokretne-skele-03

pokretne-skele-04
pokretne-skele-04

pokretne-skele-05
pokretne-skele-05

pokretne-skele-06
pokretne-skele-06

pokretne-skele-07
pokretne-skele-07

pokretne-skele-08
pokretne-skele-08

pokretne-skele-09
pokretne-skele-09

pokretne-skele-10
pokretne-skele-10

pokretne-skele-11
pokretne-skele-11

pokretne-skele-12
pokretne-skele-12

pokretne-skele-13
pokretne-skele-13

pokretne-skele-14
pokretne-skele-14

pokretne-skele-15
pokretne-skele-15

pokretne-skele-16
pokretne-skele-16

pokretne-skele-17
pokretne-skele-17

pokretne-skele-18
pokretne-skele-18

pokretne-skele-19
pokretne-skele-19

pokretne-skele-20
pokretne-skele-20

pokretne-skele-21
pokretne-skele-21

pokretne-skele-22
pokretne-skele-22

pokretne-skele-23
pokretne-skele-23

pokretne-skele-24
pokretne-skele-24

pokretne-skele-25
pokretne-skele-25

pokretne-skele-26
pokretne-skele-26

pokretne-skele-27
pokretne-skele-27

pokretne-skele-28
pokretne-skele-28

pokretne-skele-29
pokretne-skele-29

pokretne-skele-30
pokretne-skele-30

pokretne-skele-31
pokretne-skele-31

pokretne-skele-32
pokretne-skele-32

pokretne-skele-33
pokretne-skele-33

pokretne-skele-34
pokretne-skele-34

pokretne-skele-35
pokretne-skele-35

pokretne-skele-36
pokretne-skele-36

pokretne-skele-37
pokretne-skele-37

pokretne-skele-38
pokretne-skele-38

pokretne-skele-39
pokretne-skele-39

pokretne-skele-40
pokretne-skele-40

pokretne-skele-41
pokretne-skele-41

pokretne-skele-42
pokretne-skele-42

pokretne-skele-43
pokretne-skele-43

pokretne-skele-44
pokretne-skele-44