Primena skela

Pokretne skele namenjene su prvenstveno za završne radove u gradjevinarstvu (limarske, električarske, klimatizacijske, vodoinstalaterske, grejne instalacije, oslikavanje zidova, i sl.), i svakako mogu naći primenu u održavanju poslovnih i drugih prostorija prostorija većih visina (proizvodne hale, skladišta), kao i održavanju sportskih dvorana i sl.

Condor 2m x 1.2m x 12m (1)
Condor 2m x 1.2m x 12m (1)

Condor 2m x 1.2m x 12m (10)
Condor 2m x 1.2m x 12m (10)

Condor 2m x 1.2m x 12m (11)
Condor 2m x 1.2m x 12m (11)

Condor 2m x 1.2m x 12m (12)
Condor 2m x 1.2m x 12m (12)

Condor 2m x 1.2m x 12m (13)
Condor 2m x 1.2m x 12m (13)

Condor 2m x 1.2m x 12m (14)
Condor 2m x 1.2m x 12m (14)

Condor 2m x 1.2m x 12m (15)
Condor 2m x 1.2m x 12m (15)

Condor 2m x 1.2m x 12m (16)
Condor 2m x 1.2m x 12m (16)

Condor 2m x 1.2m x 12m (17)
Condor 2m x 1.2m x 12m (17)

Condor 2m x 1.2m x 12m (18)
Condor 2m x 1.2m x 12m (18)

Condor 2m x 1.2m x 12m (2)
Condor 2m x 1.2m x 12m (2)

Condor 2m x 1.2m x 12m (20)
Condor 2m x 1.2m x 12m (20)

Condor 2m x 1.2m x 12m (21)
Condor 2m x 1.2m x 12m (21)

Condor 2m x 1.2m x 12m (22)
Condor 2m x 1.2m x 12m (22)

Condor 2m x 1.2m x 12m (23)
Condor 2m x 1.2m x 12m (23)

Condor 2m x 1.2m x 12m (24)
Condor 2m x 1.2m x 12m (24)

Condor 2m x 1.2m x 12m (25)
Condor 2m x 1.2m x 12m (25)

Condor 2m x 1.2m x 12m (26)
Condor 2m x 1.2m x 12m (26)

Condor 2m x 1.2m x 12m (27)
Condor 2m x 1.2m x 12m (27)

Condor 2m x 1.2m x 12m (28)
Condor 2m x 1.2m x 12m (28)

Condor 2m x 1.2m x 12m (3)
Condor 2m x 1.2m x 12m (3)

Condor 2m x 1.2m x 12m (4)
Condor 2m x 1.2m x 12m (4)

Condor 2m x 1.2m x 12m (5)
Condor 2m x 1.2m x 12m (5)

Condor 2m x 1.2m x 12m (6)
Condor 2m x 1.2m x 12m (6)

Condor 2m x 1.2m x 12m (7)
Condor 2m x 1.2m x 12m (7)

Condor 2m x 1.2m x 12m (8)
Condor 2m x 1.2m x 12m (8)

Condor 2m x 1.2m x 12m (9)
Condor 2m x 1.2m x 12m (9)

primena-skela-01
primena-skela-01

primena-skela-02
primena-skela-02

primena-skela-03
primena-skela-03

primena-skela-04
primena-skela-04

primena-skela-05
primena-skela-05

primena-skela-06
primena-skela-06

primena-skela-07
primena-skela-07

primena-skela-08
primena-skela-08

primena-skela-09
primena-skela-09